Met IBANzoeken.nl kunt u zoeken naar een Nederlands IBAN-nummer. Voer een bankrekeningnummer in om te zoeken.

Om het betalingsverkeer binnen Europa eenvoudiger te maken zal iedere inwoner en elk bedrijf gebruik gaan maken van IBAN. Vanaf 2014 zal elke betaling binnen Europa aan de hand van IBAN gebeuren. Het IBAN-nummer telt in Nederland 18 karakters en is opgebouwd als volgt:

NL99BANK0123456789

Voor het omzetten van een standaard rekeningnummer naar een IBAN-nummer kunt u op deze pagina het rekeningnummer invoeren.